A designmarket.hu a weboldal kellemesebb felhasználása érdekében cookie-kat használ, amikor megnyitod az oldalt az "OK" gombra kattintva hozzájárulsz, hogy elfogadod használatukat. A cookie-król az adatvédelmi szabályzatunk ad részletesebb tájékoztatást. OK
Termékek Menü
   

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉS, adatvédelmi tájékoztató

A Designworks Kft. online értékesítési tevékenységével kapcsolatban a regisztrált felhasználók személyes adatait, bizalmasan kezeli és csak az ide vonatkozó jogszabályoknak, törvényeknek megfelelően kezeli és mindent megtesz, azok teljes kürű védelméért, hogy az adatok biztonságát és jogosulatlan hozzáférését megakadályozza. Az adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével. Hírlevelet, csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Az adatok a megrendelés teljesítésének céljából kerülnek rögzítésre, a Vásárló azonosításához és rendelési folyamatainak követéséhez szükségesek. A személyes adatokat csak a szerződés megvalósulásához és feltételeinek bizonyításának érdekében tárolja.  Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a harmadik fél a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, (pl. futárszolgálat), aki az Designworks Kft-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni, kézbesítés után azokat megsemmísiteni.

Adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulásának megfelelően járunk el. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a order@designmarket.hu e-mail címen, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az adatkezelő elérhetősége:

e-mail:   order@designmarket.hu

telefon:   +36 70 369 2033

cím:   1112 Budapest, Kánai út 3/a.

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Webshop működésével kapcsolatos adatkezelés az alábbi funkcionalitással működik, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján,

 • az adatgyűjtés ténye: felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, (megrendelés száma, megrendelés összege szállítási díj))
 • az érintettek köre: a webshop weboldalán regisztrált felhasználók 
 • az adatgyűjtés célja: a webshopon keresztül történő rendelés folyamatának követése: szerződéskötés, teljesítés, számlázás, hírlevél küldése (amennyiben a felhasználó hozzájárul)
 • az adatkezelés időtartama: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye: Designworks Kft. és elérhetősége:

e-mail:   order@designmarket.hu

cím:   1112 Budapest, Kánai út 3/a.

 • Az érintettek jogai és érvényesítésük során az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13  § szerint járunk el.

adatbiztonság

A Szolgáltató (adatkezelő) köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Gondoskodunk az adatok biztonságáról, továbbá megteszünk minden olyan a technikai és szervezési intézkedést és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedéssel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

 

cookie-k (sütik)

A webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől, vagyis a weboldalra látogatóktól.

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A cookie-k alkalmazása során egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok kerülnek adatkezelés körébe. Cél, a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” valamint a weboldalra látogatól nyomonkövetése. Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, más esetben maximum 2 évig tart. Az adatkezelést a Designworks Kft. (1112 Budapest, Kánai út 3/a., order@designmarket.hu) végzi. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

hírlevél, DM

A designmarket.hu honlapon, a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárló számára, hogy az általa vezetett hírlevél listára is feliratkozzon, ennek feltétele, hogy a Vásárló hozzájáruljon hogy a webshop tájékoztató anyagairól, reklám jellegű időszakos ajánlatairól tájékoztatást küldhessen.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Vásárló önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Vásárlót. A Vásárló a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a

a hírlevélre feliratkozókhoz tartozó adatok köreét, mint név, e-mail cím, dátum, időpont. A hírlevél célja, reklámot tartalmazó elektronikus küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. egészen a leiratkozásig, vagyis a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. Az adatkezelést a Designworks Kft. (1112 Budapest, Kánai út 3/a., order@designmarket.hu) végzi. A Szolgáltató hírlevél listájáról a regisztrált Vásárló indoklás és fizetési kötelezettség nélkül bármikor leiratkozhat, amennyiben a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni.

A weboldalon szereplő egyes hivatkozások, linkek más tartalomszolgáltatók weboldalaira mutathatnak. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a designmarket webshop oldalán elhelyezett, idegen weblapokra irányító linkekről elérhető honlapok tartalmáért illetve adatkezelési magatartásáért a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal.

 

szerzői jog

A designmarket webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Minden esetben betartja a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályokat, más forrásból átvett információ közlése esetén annak forrását megjelöli, nem szöveges tartalmakat (képek, ábrák stb.) csak engedéllyel tesz közzé. Amennyiben más médium jelenteti meg a weboldalról átvett információt, a szerkesztőség fenntartja a jogot a szerzői jogokra.

A designmarket webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon megjelenő cikkek, hírek és egyéb publikált anyagok minden esetben a Designworks Kft. tulajdonát képezik. A weboldal szerkesztőségének tulajdonát képező anyagok, cikkek, dokumentumok illetve ezek másolata a szerzői, védjegy és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állnak: ezen anyagok nem engedélyezett felhasználása, szerzői, védjegy, adatvédelmi jogok megsértése, és egyéb jogellenes cselekmények alapján kártérítést vonhat maga után.

A weboldalon szereplő információk (így a portál megjelenése, felhasznált grafikák, használt adatbázisok stb.) a Designworks Kft. tulajdonában vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak, a felhasználó nem jogosult nyilvánosan közzétenni, újra előállítani, számítógépén tárolni, illetve kereskedelmi céllal felhasználni ezen adatokat.

Természetesen semmi kifogásunk az ellen, hogy hivatkozz vagy idézz az oldalunkról, csupán arra kérünk, amennyiben szeretnéd felhasználni valamelyik cikkünket, egyeztess velünk order@designmarket.hu e-mail címen. A publikáció előtt szeretnénk megnézni a rólunk szóló anyagot (szükség esetén korrekciót kérünk) és mindenképpen kérünk, hogy jelöld meg a forrást: www.designmarket.hu. Az engedélyezéshez mindenképpen hozzájárulásunk szükséges és fenntartjuk az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után.

 

A Szolgáltató az alábbi jogszabályokat vette figyelembe:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nezeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
telefon: +36 -1-391-1400
fax: +36-1-391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu