Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelveink értelmében.

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. Mi a tájékoztató célja?

Alulírott Designmarket Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Kánai út 3/a KÜ.22. ; adószáma: 25447118-2-43, e-mail cím: hello@designmarket.hu, telefonszám: +36 70 369 2033, a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.designmarket.hudomain nevek alatt működő Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, jelen Tájékoztatót abból a célból fogadom el, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljük, valamint segítsük az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR)1);12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

 

2. Adatkezelő adatai

 • Név:      Designmarket Kft.
 • Webshop:     www.designmarket.hu
 • Székhely / Levelezési cím:     1112 Budapest, Kánai út 3/a.
 • Adószám:     25447118-2-43
 • E-mail:      hello@designmarket.hu
 • Telefonszám:     +36 70 369 2033

 

3. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalon?

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

 

3.1. Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés

Weboldalunkon lehetőség van belsőépítészeti termékek és szolgáltatások megrendelésére. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

a megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét 

lakcím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)

a megadott címre tudjuk postai úton megküldeni a megrendelt terméket 

telefonszám

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

e-mail cím

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és az Érintett (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a hello@designmarket.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Az Érintett, személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését bármikor kérheti, írásban a hello@designmarket.hu e-mail címen.

 • Levelezési cím:     1112 Budapest, Kánai út 3/a.
 • E-mail:      hello@designmarket.hu
 • Telefonszám:     +36 70 369 2033

Az Érintett a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait, az Adatkezelő közvetítése nélkül.

A személyes adatok kezelését ITT lehet elérni.

3.1.4. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

 

3.2. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

A megrendelések teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név 

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

lakcím/egyéni vállalkozónál székhely (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

adószám

amennyiben, a megrendelés jogi személy részére történik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése szerint.

3.2.4. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

 

3.3. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Weboldalunkon lehetőség van egy felhasználói fiók létrehozására. A felhasználói fiók könnyebbé teszi az Ügyfél adatok megőrzését (elég egyszer rögzíteni és csak a változó adatokat módosítani később is) válogatást (megőrzi a kosártartalmat), a vásárlás nyomonkövetését (bármikor nyomonkövethető a vásárlás aktuális állapota, korábbi vásárlások is visszakereshetőek).

Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név 

az előválogatások, megrendelések teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét

telefonszám

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás  az előválogatások, megrendelések részleteiről

e-mail cím

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelések részleteiről (a hírlevél feliratkozást a regisztrációtól függetlenül, külön hozzájárulással kezeljük!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és az Info tv. 5. § (1) a) pontja).

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a hello@designmarket.hue-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Az Érintett, személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését bármikor kérheti, írásban a hello@designmarket.hu e-mail címen.

 • Levelezési cím                  1112 Budapest, Kánai út 3/a.
 • E-mail                                  hello@designmarket.hu
 • Telefonszám                     +36 70 369 2033

Az Érintett a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait, az Adatkezelő közvetítése nélkül.

A személyes adatok kezelését ITT lehet elérni.

 

3.4. Hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezelés

A designmarket.hu honlapon, az Adatkezelő lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy az általa vezetett hírlevél listára is feliratkozzon, ennek feltétele, hogy a Érintett hozzájáruljon hogy a webshop tájékoztató anyagairól, reklám jellegű időszakos ajánlatairól tájékoztatást küldhessen.

A Webshop nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

Annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássuk el Weboldalunk látogatóit, lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név 

ennek megadásával hírlevelünkben meg tudjuk szólítani a feliratkozót

e-mail cím

ennek megadásával ismerjük meg a feliratkozó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és az Info tv. 5. § (1) a) pontja).

3.4.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a hello@designmarket.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Az Érintett, személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését bármikor kérheti, írásban a hello@designmarket.hu e-mail címen, a leiratkozás lehetősége, minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

 • Levelezési cím                  1112 Budapest, Kánai út 3/a.
 • E-mail                                  hello@designmarket.hu
 • Telefonszám                     +36 70 369 2033

Az Érintett a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait, az Adatkezelő közvetítése nélkül.

A személyes adatok kezelését ITT lehet elérni.

3.5. Letölthető anyagokhoz kapcsolódó adatkezelés

Weboldalunkról több anyag is letölthető díjmentesen; az egyes termékekhez kapcsolódóan, terméklap vagy szerelési útmutató, egyéb segédlet pdf. formátumban illetve a vásárlással kapcsolatos nyilatkozatok az „Általános szerződési feltételek” menüpontok alatt. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

A webshop oldaláról letölthető dokumentumok eléréséhez nem szükséges semmilyen személyes adat megadása. Személyes adatok, a letöltéskor nem kerülnek rögzítésre.

 

4. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

 

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett az Adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.

 

4.1.Hozzáférési jog

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2.Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3.Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4.Elfeledéshez való jog

Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5.Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6.Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

4.7. Reagálás a kérelmekre

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

4.8.Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség

 

5.1.Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

5.2.Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet.

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

6.1. Hírlevél-küldéssel összefüggésben

A www.designmarket.hu weboldal hírlevél-küldéséhez hírlevél-szoftver, shoprenter motorral működik, melynek üzemeltetője az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

 • Név                                     Designmarket Kft.
 • Levelezési cím                  1112 Budapest, Kánai út 3/a.
 • E-mail                                  hello@designmarket.hu
 • Telefonszám                     +36 70 369 2033

 

6.2. Ingyenes anyagok letöltésével összefüggésben

 • Név                                     Designmarket Kft.
 • Levelezési cím                  1112 Budapest, Kánai út 3/a.
 • E-mail                                  hello@designmarket.hu
 • Telefonszám                     +36 70 369 2033

 

6.3. Megrendelések teljesítésével összefüggésben

       A megrendelt termékek kiszállítása érdekében Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

 • Név                                       iLogistic
 • Cím                                       2051 Biatorbágy, CTPark Budapest West, Verebély László u. 2.

       A megrendelt termékek kiszállítása érdekében Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

 • Név                                       GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
 • Cím                                       2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Email                                    info@gls-hungary.com
 • Telefonszám:                       Telefon: (+36 29) 88 67 00
 • Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálati telefon munkanapokon 7.00 - 20.00 érhető el 
  • Mobil: +36 20 890-0660*                                   
  • Telefon: (+36 29) 88 67 00

6.4. Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkeznek (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, You Tube); így ha például az Érintett „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott Adatkezelő saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

6.5. Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni az Érintettek által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

 • Név:                                             Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Weboldal, elérhetőségek:          https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

 

7. Sütik (cookies)

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el az Érintett számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

 

7.1.Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az Érintett számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az Érintett beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

A www.designmarket.hu weboldalon használt sütik listája:

 • Szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a webáruház használható és működőképes legyen. A munkamenet (session) cookie-k: célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 • Marketing cookie-k

Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámokat és termékeket jelenítsünk meg a webáruházban. A weblapba beágyazott Google Analytics statisztika által használt cookie-k (sütik) és a  weblapon elhelyezett Facebook Like-doboz által használt cookie-k (sütik): A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával, a weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

7.2. Mire használjuk a sütiket?

A honlapon megjelenő sütik az Érintett látogató a felkeresett honlappal kapcsolatos látogatottságának statisztikai adatairól nyújt tájékoztatást az Adatkezelő részére.

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy az Érintettet személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

 

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Érintett által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

 • Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-Weboldal-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

 • Microsoft Internet Explorer 11

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Microsoft Internet Explorer 10

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

 • Microsoft Internet Explorer 9

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9

 • Microsoft Internet Explorer 8

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8

 • Safari 9

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

 • Safari 8

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

 • Safari 6/7

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

 • Opera

http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html

 

8. Egyéb rendelkezések

 

8.1. Adatgyűjtés aktivitásról

Az Adatkezelő az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Gondoskodunk az adatok biztonságáról, továbbá megteszünk minden olyan a technikai és szervezési intézkedést és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedéssel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.4. Nyilvántartási kötelezettség

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet GDPR 30. cikkének megfelelően.

8.5. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

8.6. Módosítás

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról az Érintetteket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos:  2022. április 1.     

Designmarket Kft.

Adatkezelő

 

 9. Hivatkozások

 

GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Info tv.: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

Elker tv.: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

NAIH ajánlás az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről:

https://www.naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

 

Amennyiben a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • cím:                            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • levelezési cím:          1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • telefon:                      +36 -1-391-1400
 • fax:                              +36-1-391-1410
 • email:                         ugyfelszolgalat@naih.hu

________________________________________

[1]Azoknak a hivatkozott forrásoknak a linkjei, amelyek nem szerepelnek az Adatkezelési tájékoztató törzsszövegében, a „9. Hivatkozások” pontban megtalálhatóak.

Az oldal tetejére